REGISTRÁCIA

Vytvorte si profil a môžete využívať online nahlasovanie nadmernej a nadrozmernej prepravy.

Registračný formulár

* Povinné

Zaškrtnutím príslušného políčka a kliknutím na tlačítko ODOSLAŤ udeľujem súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov so správou, spracúvaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3518/B (ďalej len „NDS“) v rozsahu meno, priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ, mesto, štát, emailová adresa za účelom vytvorenia konta. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu nadrozmerky@ndsas.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takýmto odvolaním. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo bo uplynutí vyššie uvedenej doby budú Vaše údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné v priloženom dokumente alebo na webovom sídle NDS.